TECHNIK FARMACEUTA

2,5-letnia Szkoła Policealna
mieszcząca się w budynku
Zespołu Szkół Technicznych
w Grudziądzu

POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE ESAN


ROK SZKOLNY 2019/2020:
INFORMUJĘ, ŻE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ 06.09.2019 W SALI 34 O GODZ. 16.00. OMAWIANE BĘDĄ KLUCZOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PLANU LEKCJI, DOKUMENTACJI ORAZ WYSOKOŚCI CZESNEGO - OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA. PIERWSZE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PLANOWANE SĄ 07.09.2019 O GODZ.8.30 W SALI NR 34.

ODBIÓR DYPLOMÓW:
INFORMUJĘ, ŻE WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DOSTĘPNE BĘDĄ 30.08.2019 OD GODZ.9.00

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:
INFORMUJĘ, ŻE DO EGZAMINU DOPUSZCZENI BĘDĄ TYLKO UCZNIOWIE, KTÓRZY DO DNIA 15.06.2019 UREGULUJĄ W PEŁNI NALEŻNOŚCI FINANSOWE WOBEC SZKOŁY

DZIENNICZKI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH -ŚWIADCZENIA FARMACEUTYCZNE i PRAKTYK ZAWODOWYCH:
DZIENNICZKI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH -ŚWIADCZENIA FARMACEUTYCZNE I PRAKTYK ZAWODOWYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ NAJPÓŹNIEJ DO 15 CZERWCA 2019 /termin nieprzekraczalny/. NIE ZŁOŻENIE DZIENNICZKA SPOWODUJE, ŻE UCZEŃ NIE UKOŃCZY SEMESTRU I UZYSKA NIEKLASYFIKACJE Z TYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - SESJA CZERWIEC 2019:
CZĘŚĆ PISEMNA 18 CZERWCA 2019 GODZ. 14.00, CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 22 CZERWCA 2019 GODZ. 8.00 (NUMERY Z DZIENNIK ZAJĘĆ LEKCYJNYCH: 1, 2, 3, 4) ORAZ GODZ. 12.00 (NUMERY Z DZIENNIK ZAJĘĆ LEKCYJNYCH: 5, 6, 7). NA EGZAMIN PISEMNY I PRAKTYCZNY ZJAWIAMY SIĘ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM, PRZYNOSIMY DOWÓD OSOBISTY, DŁUGIPIS (PIÓRO) Z CZARNYM ATRAMENTEM (TUSZEM), - KALKULATOR PROSTY DOSTARCZY SZKOŁA. NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ PRZYNOSIMY PONADTO FARTUCH LABORATORYJNY I DWIE PARY RĘKAWICZEK OCHRONNYCH.

POPRAWKOWY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
CZĘŚĆ PISEMNA 10 STYCZEŃ 2019, CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 26 STYCZNIA 2019

ODBIÓR DYPLOMÓW:
ODBIÓR DYPLOMÓW: PIĄTEK 22 MARCA 2019 OD GODZ. 8.00 DO 15.30DZIENNICZKI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH -ŚWIADCZENIA FARMACEUTYCZNE:
DZIENNICZKI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH -ŚWIADCZENIA FARMACEUTYCZNE NALEŻY ZŁOŻYĆ NAJPÓŹNIEJ DO 09 STYCZNIA 2019 /termin nieprzekraczalny/. NIE ZŁOŻENIE DZIENNICZKA SPOWODUJE, ŻE UCZEŃ NIE UKOŃCZY SEMESTRU.EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 12 STYCZNIA 2019/termin nieprzekraczalny/. NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI SPOWODUJE, ŻE UCZEŃ NIE ZOSTANIE DOPUSZCZONY DO ZDAWANIA EGZAMINU.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019:
Kalendarz roku szkolnego zawiera informację nt. dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - KLASA II:
PIERWSZE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ 04.09.2018 O GODZ. 16.00 W SALI NR 34. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA. OMÓWIONE ZOSTANĄ SPRAWY DOTYCZĄCE: PLANU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, ORGANIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, HARMONOGRAMU ROKU SZKOLNEGO, EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

WYNIKI Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec -lipiec 2018 to 31 sierpnia 2018 r.

EGZAMIN POPRAWKOWY Z TECHNIKI SPORZĄDZANIA LEKÓW:
EGZAMIN POPRAWKOWY Z TECHNIKI SPORZĄDZANIA LEKÓW ODBĘDZIE SIĘ 26 SIERPNIA 2018/NIEDZIELA/ O GODZ. 9.00

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 27 i 28 CZERWCA 2018:
EGZAMIN ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 8.00 , 12.00 i 16.00 . NA EGZAMIN NALEŻY PRZYBYĆ NAJPÓŹNIEJ PÓŁ GODZINY PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM. KAŻDY ZDAJĄCY MUSI PONADTO MIEĆ DOWÓD OSOBISTY I FARTUCH LABORATORYJNY

TEST Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA:
W SOBOTĘ 9 CZERWCA 2018 MOŻNA BĘDZIE NAPISAĆ TEST Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - PRZYBORU POMOCNICZE:
INFORMUJĘ, ŻE KAŻDY ZDAJĄCY EGZAMIN MUSI MIEĆ NA CZĘŚCI PISEMNEJ I PRAKTYCZNEJ CO NAJMNIEJ JEDEN DŁUGOPIS Z CZARNYM TUSZEM. PONADTO NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ ZDAJĄCY MUSI PRZYNIEŚĆ FARTUCH OCHRONNY

Copyright © Tytuł szablonu 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt szablonu: GRX.pl