W SEKRETARIACIE SZKOŁY DANE NA L

TECHNIK FARMACEUTA

2,5-letnia Szkoła Policealna
mieszcząca się w budynku
Zespołu Szkół Technicznych
w Grudziądzu

POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE ESAN


ODBIÓR DYPLOMÓW:
INFORMUJĘ, ŻE WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DOSTĘPNE BĘDĄ 30.08.2019 OD GODZ.9.00

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:
INFORMUJĘ, ŻE DO EGZAMINU DOPUSZCZENI BĘDĄ TYLKO UCZNIOWIE, KTÓRZY DO DNIA 15.06.2019 UREGULUJĄ W PEŁNI NALEŻNOŚCI FINANSOWE WOBEC SZKOŁY

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - SESJA CZERWIEC 2019:
CZĘŚĆ PISEMNA 18 CZERWCA 2019 GODZ. 14.00, CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 22 CZERWCA 2019 GODZ. 8.00 (NUMERY Z DZIENNIK ZAJĘĆ LEKCYJNYCH: 1, 2, 3, 4) ORAZ GODZ. 12.00 (NUMERY Z DZIENNIK ZAJĘĆ LEKCYJNYCH: 5, 6, 7). NA EGZAMIN PISEMNY I PRAKTYCZNY ZJAWIAMY SIĘ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM, PRZYNOSIMY DOWÓD OSOBISTY, DŁUGIPIS (PIÓRO) Z CZARNYM ATRAMENTEM (TUSZEM), - KALKULATOR PROSTY DOSTARCZY SZKOŁA. NA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ PRZYNOSIMY PONADTO FARTUCH LABORATORYJNY I DWIE PARY RĘKAWICZEK OCHRONNYCH.

ODBIÓR DYPLOMÓW:
ODBIÓR DYPLOMÓW: PIĄTEK 22 MARCA 2019 OD GODZ. 8.00 DO 15.30EGZAMIN POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - 26 STYCZEŃ 2019:
PROSZĘ O PRZYNIESIENIE NA EGZAMIN DOPASOWANYCH RĘKAWICZEK GUMOWYCH. ZAPEWNIMY PAŃSTWU RĘKAWICZKI, ALE W RĘKAWICZKACH NIEDOPASOWANYCH CIĘŻKO WYKONUJE SIĘ CZYNNOŚCI LABORATORYJNE.

HARMONOGRAM EGZAMIN POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZĘŚĆ PISEMNA - 10 STYCZEŃ 2019:

GODZ. 14.00
NA EGZAMIN NALEŻY PRZYBYĆ NAJPÓŹNIEJ PÓŁ GODZINY PRZED JEGO ROZPOCZĘCIEM.
KAŻDY ZDAJĄCY MUSI PONADTO MIEĆ DOWÓD OSOBISTY

Copyright © Tytuł szablonu 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt szablonu: GRX.pl