TECHNIK FARMACEUTA

2-letnia Szkoła Policealna
mieszcząca się w budynku
Zespołu Szkół Technicznych
w Grudziądzu

POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE ESAN


NAUKA JEST ODPŁATNA, OPŁATA SKŁADA SIĘ Z WPISOWEGO I CZESNEGO.
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO WYNOSI 100 ZŁ
WYSOKOŚĆ CZESNEGO WYNOSI
200 ZŁ MIESIĘCZNIE.
SŁUCHACZ STUDIUM MOŻE WYBRAĆ SOBIE DOGODNY WARIANT WPŁAT NP.:
- PŁATNE CO MIESIĄC (10 RAT),
WARIANT NIE OBJĘTY ZNIŻKĄ,
- PŁATNE ZA SEMESTR Z GÓRY,
WARIANT OBJĘTY ZNIŻKĄ,
- PŁATNE ZA ROK Z GÓRY,
WARIANT OBJĘTY ZNIŻKĄ.

PRZEWIDZIANE SĄ TAKŻE FINANSOWE FORMY WSPARCIA NAJLEPSZYCH SŁUCHACZY
STUDIUM (OBNIŻKA CZESNEGO)

OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB WPŁACAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO PODANE PONIŻEJ:

Kredyt Bank S.A. II Oddział w Warszawie
Nr konta: PLN - 91 1500 1070 1210 7005 9849 0000
ADRESAT WPŁAT NA KONTO:
ESAN Co. Ltd. Sp. z o.o. 03-289 W-wa, ul. Reniferowa 90
z dopiskiem wpłaty : czesne PSF GRU za miesiąc ....,klasa ... ,imię i nazwisko wpłacającego...


Copyright © Tytuł szablonu 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt szablonu: GRX.pl