TECHNIK FARMACEUTA

2-letnia Szkoła Policealna
mieszcząca się w budynku
Zespołu Szkół Technicznych
w Grudziądzu

POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE ESANPRZYJMUJEMY JESZCZE PODANIE

ZAPRASZAMYW NASZEJ SZKOLE NAUKĘ MOŻE PODJĄĆ KAŻDY, KTO POSIADA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ LUB PONADGIMNAZJALNEJ.


W CELU PODJĘCIA NAUKI NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
SEKRETARIAT SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ W POKOJU NR.29
O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
NIEZBĘDNE DOKUMENTY MOŻESZ POBRAĆ PONIŻEJ:


PODANIEFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosę wypełnić wszystkie pola, zgłoszenie elektroniczne traktowane jest jako zgłoszenie wstępne rezerwujące miejsce. Aby zostać wpisanym na listę uczniów należy:

  1. Złożyć podania w wersji papierowej.
  2. Opłacić wpisowe w wysokości 100,00 PLN.

Nazwisko:

Imię:

Numer telefonu:

Adres mailowy:

Copyright © Tytuł szablonu 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt szablonu: GRX.pl