TECHNIK FARMACEUTA

Szkoła zakończyła działalność

POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE ESAN
POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE ESAN
(jedyna szkoła w Grudziądzu kształcąca w tym zawodzie od 2009 r.)


GRATULUJĘ UCZNIOM I NAUCZYCIELOM
UZYSKANIA 100% ZDAWALNOŚCI
Z EGZAMINU ZAWODOWEGOROK SZKOLNY 2019/2020:
Szanowni Państwo

Zawiadamiam, że nie udało się Nam pomyślnie zakończyć naboru do pierwszej klasy Studium Farmaceutycznego.
W związku z tym nie odbędzie się planowane wcześniej rozpoczęcie roku szkolnego dla klasy pierwszej.
Złożone w szkole dokumenty można odbierać codziennie w sekretariacie Szkoły
(od godz. 8.00 do godz. 15.30), zwracamy także kwotę wpisowego


ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (ŚREDNICH) W KAŻDYM WIEKU ORAZ OSOBY PRACUJĄCE I STUDENTÓW (ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ 3-4 RAZY W TYGODNIU ORAZ W SOBOTĘ).


KAŻDEMU SŁUCHACZOWI ZAPEWNIAMY KSIĄŻKI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
SŁUCHACZOM SZKOŁY ZAPEWNIAMY:


1. DOŚWIADCZONĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ (AM Z GDAŃSKA I BYDGOSZCZY).
2. ODPOWIEDNIĄ DO PROWADZONYCH ZAJĘĆ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ.
3. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W APTEKACH I HURTOWNIACH FARMACEUTYCZNYCH.
4. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ZAKŁADACH PRODUKCJI LEKÓW.
5. DOBRE I WSZECHSTRONNE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO
    KWALIFIKACJE ZAWODOWE.
6. MIŁĄ I TWÓRCZĄ ATMOSFERĘ .PONADTO SŁUCHACZOM ZAPEWNIAMY DYPLOMY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE RÓWNIEŻ W JĘZYKU ANGIELSKIM (UMOŻLIWIA PRACĘ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ).


SZKOŁA POSIADA POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA NR: MZ-NS-ZM-804-19002/09

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJCopyright © Tytuł szablonu 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt szablonu: GRX.pl