TECHNIK FARMACEUTA

2,5 -letnia Szkoła Policealna
mieszcząca się w budynku
Zespołu Szkół Technicznych
w Grudziądzu

POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE ESAN
POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE ESAN
(jedyna szkoła w Grudziądzu kształcąca w tym zawodzie od 2009 r.)ZGŁOŚ SIĘ DO NAS
ROZPOCZNIJ NAUKĘ
W NASZEJ SZKOLE
REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
ROZPOCZNIE SIĘ 13 MAJA 2019

ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (ŚREDNICH) W KAŻDYM WIEKU ORAZ OSOBY PRACUJĄCE I STUDENTÓW (ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ 3-4 RAZY W TYGODNIU ORAZ W SOBOTĘ).


KAŻDEMU SŁUCHACZOWI ZAPEWNIAMY KSIĄŻKI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
SŁUCHACZOM SZKOŁY ZAPEWNIAMY:


1. DOŚWIADCZONĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ (AM Z GDAŃSKA I BYDGOSZCZY).
2. ODPOWIEDNIĄ DO PROWADZONYCH ZAJĘĆ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ.
3. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W APTEKACH I HURTOWNIACH FARMACEUTYCZNYCH.
4. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ZAKŁADACH PRODUKCJI LEKÓW.
5. DOBRE I WSZECHSTRONNE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO
    KWALIFIKACJE ZAWODOWE.
6. MIŁĄ I TWÓRCZĄ ATMOSFERĘ .PONADTO SŁUCHACZOM ZAPEWNIAMY DYPLOMY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE RÓWNIEŻ W JĘZYKU ANGIELSKIM (UMOŻLIWIA PRACĘ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ).


SZKOŁA POSIADA POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA NR: MZ-NS-ZM-804-19002/09

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJCopyright © Tytuł szablonu 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt szablonu: GRX.pl